نحوه پرداخت وجه

در صورت ثبت سفارش کالا، نحوه پرداخت وجه در سایت هوم آدیس از طریق درگاه پرداخت زرین پال انجام می گردد.

 


نحوه استرداد وجه

با توجه به سیاست هوم آدیس در احترام به حقوق مشتری، مجموعه هوم آدیس بر آن است، در صورت عدم جلب رضایت مشتری، و رعایت شیوه نامه بازگشت کالا، وجه خرید را در قالب دریافت یک شماره کارت، به مشتری عودت دهد.